Olet täällä

Yrityksen kehittäminen

Kuva: Janne Koskenniemi

 

Koulutukset


ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä tarjoamalla neuvonta- ja koulutuspalveluita sekä rahoitusta.


Lapin ELY-keskuksen tapahtumakaleterista löytyy myös monia koulutuksia yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.


Yrityssuomi.fi  - on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Yrityssuomi.fi tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Finnvera - valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen.