Olet täällä

Päivähoito ja opetus

Kuva: Janne Koskenniemi

Enontekiön päivähoidon tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Koska Enontekiön kunta kuuluu saamelaisalueeseen, lasten päivähoitoa pyritään tarjoamaan sekä saamen- että suomenkielellä.

Enontekiön kunnassa on laadittu Varhaiskasvatussuunnitelma eli Vasu ohjaamaan varhaiskasvatuksen toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu kunnan päivähoitoa kuvaavat, yhdessä sovitut ja päivähoidossa käytettävät periaatteet ja toimintatavat. Päivähoidossa on myös laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelmalomake, joka aloitetaan vanhempien kanssa lapsen tullessa päivähoitoon ja johon palataan joka vuosi uudelleen. Lapsen Vasun tekoon osallistuvat lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta yhdessä.

Lisätietoa päivähoidosta löydät Enontekiön kunnan sivuilta

Enontekiön kunta maksaa lapsen kotihoidontuen kuntalisää niille perheille, jotka saavat KELA:lta kotihoidon tukea.

Perusopetus

Enontekiöllä annetaan perusopetusta 4 koululla, jotka sijaitsevat Hetassa, Karesuvannossa, Kilpisjärvellä ja Peltovuomassa. Hetan, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluilla opetusta annetaan sekä suomen että saamen kielellä. Enontekiöllä on siirrytty yhtenäiseen perusopetukseen vuonna 2006. Yhtenäistä perusopetusta 0-9 luokille annetaan Hetassa ja Kilpisjärvellä.

Enontekiön Erälukio

Enontekiön lukiossa alkaa syksyllä 2012 eräpainotteinen lukio-opiskelu. Lukio-opintojen ohella voit valita monenlaisia eräalan kursseja. Enontekiön lukion vahvuuksia ovat mm. pienet ryhmäkoot ja sen myötä yksilöllinen opetus. Vuonna 2011 Enontekiön lukio sijoittui valtakunnallisessa vertailussa seitsemänneksi parhaaksi ylioppilastutkintojen perusteella.

www.eralukio.fi