Olet täällä

Kaivos

 

Kaivostoiminnalla on Lapissa valoisat tulevaisuuden näkymät. Kaivoksen rakentaminen on merkittävä investointiprojekti ja se monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta. Jo kaivoksen rakentamisvaihe tarjoaa mahdollisuuksia monille erilaisille yrityksille esimerkiksi rakennus-, maanrakennus-, kuljetus- ja metallialalta. Myös varsinaisen toiminnan aikana kaivokset työllistävät ulkopuolisia yrityksiä suoraan esimerkiksi louhintaan ja kuljetuksiin. Myös muut yritykset hyötyvät kaivostoiminnasta merkittävästi. Sanotaan, että yksi kaivosmies työllistää kolme henkilöä muissa yrityksissä. Kaivosalan kehittyminen on lisännyt myös osaavan työvoiman tarvetta alalla. Kaivokset tarjoavat monia erilaisia työmahdollisuuksia kaivosmiehestä kaivosgeologiin.

Tunturi-Lapissa kaivostoiminta tuo uusia työpaikkoja matkailutoimialan rinnalle. Kittilässä toimii jo kultakaivos ja Pajala-Kolari alueen rautakaivos on aloittamassa toimintaansa. Lisäksi seutukunnan naapurissa Sodankylässä on avautumassa nikkeli- ja kuparikaivos. Kaivostoiminta tuo paikkakuntalaisille mahdollisuuden ympärivuotisiin ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Oman alueen ulkopuolelta tulee myös runsaasti työvoimaa. Alueella toimivat kaivosyhtiöt korostavat ympärillä asuvien ihmisten ja kylien kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen tärkeyttä kaivoshankkeiden toteuttamisessa. Kaivostoiminta tuo alueelle myös haasteita esimerkiksi vapaiden asuntojen saatavuudesta tai koulupaikkojen järjestämisestä alueelle muuttaville kaivostyöntekijöiden perheille.

Kuva: Liisa Mäenpää

Suurikuusikon kaivos Kittilässä

Suurikuusikon kaivos on Kittilässä sijaitseva kultakaivos. Se on yksi Euroopan suurimmista kultakaivoksista. Kaivoksen omistaa kanadalainen Agnico-Eagle Mines Limited, jolla on kaivostoimintaa ja malminetsintää Kanadan lisäksi Suomessa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Kaivos tuottaa noin 5000 kiloa kultaa vuosittain. Kultakaivos aloitti toimintansa vuonna 2008 ja ensimmäiset kultaharkot valmistuivat keväällä 2009.

Kittilän kaivos sijaitsee noin 50 kilometriä keskustasta lähellä Kiistalan kylää. Kultaesiintymää louhitaan sekä avolouhoksena että maanalaisena kaivoksena. Kaivoksen yhteydessä on myös rikastamo. Esiintymän kultapitoisuus on korkea, mutta kulta on vaikeasti rikastettavassa muodossa. Kultakaivos työllistää vakituisesti lähes 600 alan ammattilaista sisältäen alihankinnan. Meneillään on selvitys tuotannon kasvattamisesta ja toiminnan laajentamisesta. Tämä tarkoittaa myös työntekijämäärän kasvua kaivoksella.

Kaivosyhtiö tiedottaa avoimista työpaikoista omilla rekrytointisivuillaan www.beagnicoeagle.com sekä työhallinnon sivuilla.

 

Pajala-Kolari kaivoshanke                                                                                                 

Hannukaisen kaivoshanke Suomen puolella

Kolarin Hannukaisessa sijaitsee malmiesiintymä, joka sisältää rautaa, kuparia ja kultaa. Esiintymä on yksi tämän hetken lupaavimmista rautakaivoshankkeista maailmassa. Hannukaisessa on aiemmin harjoitettu kaivostoimintaa Rautaruukki Oy:n ja Outokumpu Oy:n toimesta. Tällä hetkellä Northland Mines Oy tutkii mahdollisuuksia kaivostoiminnan aloittamisesta Hannukaisessa.

Northland Resources S.A. on eurooppalainen malminetsintä- ja kaivosten kehittämisyhtiö, joka toimii Pohjois-Suomessa ja –Ruotsissa. Lisätietoja hankkeesta löytyy kaivosyhtiön omilta kotisivuilta: www.northland.eu sekä Rambollin ylläpitämiltä sivuilta: www.hannukaisenkaivos.fi

 

Kaunisvaaran kaivoshanke Ruotsin puolella

Kuva: Northland

Ruotsin Kaunisvaarassa, Pajalan kunnassa noin 50 kilometriä Kolarista sijaitsee Kaunisvaaran rautakaivoshanke.

Kaunisvaaran kaivoshankkeeseen sisältyy kolmen kaivoksen avaaminen. Tapulin avolouhoksen ja Kaunisvaaran rikastamon rakentamistyöt aloitettiin alkuvuodesta 2011. Tuotanto käynnistyi loppuvuodesta 2012. Seuraa Kaunisvaaran kaivoksen toimintaa web-kameran välityksellä.

 

Työskentely Kolari-Pajala-kaivoksilla

Kaivostoiminta Kolari-Pajala alueella on luonut paikallisille ihmisille uskoa tulevaisuuteen. Kaivoksen myötä esimerkiksi Pajala lasketaan nyt Ruotsin kasvualueisiin. Avoimia työpaikkoja sekä Suomen että Ruotsin puolen kaivosyhtiöissä kannattaa seurata yhtiön kotisivuilta. Suomen puolen kaivoksen rekrytointi tulee ajankohtaiseksi vuonna 2015.

Voit jättää hakemuksesi tai cv:si suoraan kaivosyhtiölle: career@northland.eu

Kansainvälisessä yhtiössä työskennellessä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Ruotsin puolen kaivoksen työpaikoissa ruotsin kieltä on hyvä osata.

Kaunisvaaran työpaikkoja sekä kaivosyhtiön että alihankkijoiden osalta kannattaa seurata myös Ruotsin työhallinnon sivuilta www.arbetsformedlingen.se

Kuva: Northland

Hyödyllisiä linkkejä:

Rajaneuvonta - opastusta, neuvontaa ja tiedotusta rajan yli toimimisesta niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja organisaatioille

Crossborder Tornedalen - raja-alueen työmarkkinat

 
Vanha kaivos - Hannukainen. Kuva: Mikko Jokinen